Pagina 1 van 1

Lensvelt - Back van Wijk?

Geplaatst: wo dec 31, 2014 1:21 pm
door martiengen
Wie van U kent de voorouders van onderstaand echtpaar.
Graag uw informatie,
Met dank en groet,
Martien van Iersel


Jan Geritszn. Lensfelt, relatie met
Margrieta Adriaenszn. (Back van Wjk)
Uit deze relatie;
1. Gerrit (Geert)

Dat Margrieta Adriaenszn, naegelaten weduwe van Jan Geritszn van Leensvelt met haeren gecozen voocht ende momboir Jan Adriaenszn tot Wijck die haer metten recht gemeen waert zoo voor haer selven als mede voor haer kijnderen verwect bij den voors Jan Geritszn van Leensvelt met consent den heer ende weesmeester verteech op haere gedeelte portie gerechtichteijt die sij heeft in den stuck hoplants zoo groot ende cleijn, tselve gelegen is inden banne van Wijck opt Spijck de weduwe Claes Bruijstenszn oostwaerts, de gemeene straet westwaerts streckende vander kercken erve tot Jan Hessslszn erve toe, metten dijck thuijn, sloot, mase weteringe die daer metten recht toebehoren ende op alle alsulcke brieven ende voorwaerden als daer aff zijn tot behoeff van Cornelis Sijmonszn als haer egeen recht daer metten als te behouden ende geloofden hadde zijn eenigen commer op gemact met hande ofte met monde hij dien commer sal aff doen.
Actum voor schepen in Heusden opten XXV en dach in April 1597

Geplaatst: ma jan 05, 2015 9:13 pm
door josdekloe
Beste Martien,

ik neem aan dat je deze pagina wel gezien hebt, maar voor de volledigheid voor de andere lezers toch maar even deze link:
http://members.ziggo.nl/tonlensvelt/Pub ... mboom.html

Groet,

Jos