stamvader van Wijgerden

Op dit forum zijn alle vragen en nieuwtjes welkom mbt genealogie van personen uit de Bommelerwaard

Moderator: josdekloe

josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

Ter info, op dit forum http://www.salha.nl/forum.html in dit topic: http://www.salha.nl/?pid=12&tid=135 komt dezelfde familie voor.

Verder ben ik nog niet overtuigd van je opstelling Cor. In je gegevens te Aalst komt namelijk geen enkele maal de achternaam van Wijgerden voor.

Je belangrijkste argument haal je uit het boek van je broer:
Mijn broer Jan welke het boek Stamboom van Wijgerden geschreven heeft, gaf mij de volgende Informatie die hij gevonden had in de Archieven van St Hertogenbosch.
Hieruit volgens mij blijkt dat Jan Ariens en zijn vrouw met hun zoon Arien Jansen Geb 1660- verhuist zijn naar Giessen N.B-- Land van Altena. “Omstreekt 1666 na dat zij hun schulden betaald hebben.”
Ik zou graag een precieze bron vermelding zien hier. Welke archief uit Den Bosch betreft het, welk inv. nr. en pagina nummer? Precieze datum? Als je een scan of transcriptie hebt zou dat ook zeker nuttig zijn om hier te plaatsen.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

Hierbij wederom aanvullende informatie ingezonden door dhr Cor van Wijgerden. Alle interpretaties en conclusies komen van zijn hand en zijn niet de mijne. Niettemin een waardevol overzicht van vondsten uit o.a. de scans van de bank van Zuilichem.
---------------
Ten lange laatste mijn doel berijkt ,wij hebben een verdere twee generaties gevonden,dus mag ik je weer verzoeken het onderstaande eens door te lezen.

En als je met de onderstaande informatie te vreden ben,hoop ik dat je dit weer wil publiceren op het forum.

Mocht je niet te vreden zijn met de gegeven info, dan zeg het maar hoor .

Met vriendelijke groeten----Cor

Aerts-- Petersz ?? geb omstreeks 1495 vermoedelijk Kerkwijk had twee zonen:

Peter Aertsz geb omstr. 1520—Jan Aertsz geb. omstr. 1522

Zijn Broer Aerts—Dirksz ?? geb omstr. 1497 had ook twee zonen

Dirk Aetsz geb omstr. 1524 en Gijsbert Aertsz omstr. 1526.

De nazaten van bijde broers geb.omstr.1495 zijn woonachtig te Aelst.

Bladz 16 anno 1570

Jan Aertsz ( for info.zijn broer Peter Aertsz is gestorven 1565)

Staat Borg voor zijn neef Dirk Aertsz.

De Gelofte Sigaten van de Bank van Zuilichem beginnen anno 1563

Bladz.54—Juli—1565 worden Peter Aertsz en Jan Aertsz voor de eerste maal vermeld te Aelst.

In a land transactie te Aalst word Jan Aertsz ten Oosten. van het verkochte land, en Peter Aertsz ten Noorden vermeld.

Bladz 40.-- Nov—1565—De verkoop van dit onderstaande land moet besloten zijn voor Mei 1565.

Peter Aertsz en Jan Aertsz gebroeders verkopen thijns 14 hont land te Kerkwijk, aan Pauwels Aertsz deze Pauwels Aertsz is a leenman en komt voor in veele transacties.En een Jan Cornelisz treed hier op als getuige.

Bladz 18- 30 Mei 1565 (links boven aan) De vermelde Jan Mathys in deze transactie is a leenman

Er word een huisje verkocht,en in deze transactie word Peter Aertsz vermeld als Zal.

Peter Aertsz was getrouwd met Heneken Pauwels, en er was een zoon uit dit huwelijk genaamd

Aerts Petersz,geboren omstr.1542 te Aalst Geh.met NN omstr 1565

Bladz 44—Mei 1566

Aert Petersz Huis en Hoffstede in de gerichting van Aalst

Bladz 7—12—April—1569

Aert Petersz verkoopt een hont hopland te Aalst.

Bladz 22- 6 Nov- 1578 ---Aert Petersz Argolis te Aalst

Bladz 185- 12 April-1591.

Peter Aertsz van Aalst Geb omstr 1569,(anno 1591 22 Jaar oud) zoon van Aerts Petersz verschijnt voor de eerste keer te Aalst in een landtransactie,als Peter Aerts van Aalst ten Oosten ,deze Peter Aertsz is de vader van onze stamvader Herman Petersz .

Note;

Bladz 60—24 Feb--1597

De bovenstaande Peter Aerts,is a nabuur te Aalst van Lyn Pauwels,zuster van Heneken Pauwels

(Heneken Pauwels was de vrouw van zijn grootvader Peter Aertsz en de moeder van Aerts Petersz

zijn Vader.)

Peter Aertsz krijgt een bezoek van Aert Pauwels woonachtig te Veen,welke de voogd is van zijn Moeder Lijn Pauwel,hij verteld Peter Aerts dat Lyn Pouwels is de Zuster van Heneken Pauwels welke getrouw was met zijn grootvader Peter Aertsz en hij vraagd Peter Aertsz of hij berijd is zijn moeders eventuale schulden goed te maken,hier word Peter Aertsz min of meer gevraagd de moeder van Aert Pauwels te behoeden,haar in het oog te houden

Op de zelfde Bladz het volgende stukje(28 Feb) is Peter Aerts berijd dit te doen.

Wijziging Voorouders;

A1.Arien(Aris) Aerts geb. omstr. 1572 en overleden omstreeks 1617 gehuwd omstr.. 1595 met Hubertgen Willems deze Hubertgen, had twee broers genaamd Egbert Willems en Hubert Willems de laatste was getrouwd met Bertgen Wincken.

Arien en Hubertgen hadden twee zonen. Egbert Ariens en Arien Ariensz

De eerste zoon Egbert Ariens heb ik uitwendig behandeld,zie eerder gepublizeerde info.

De tweede zoon Arien Ariens komt ook veel voor in de geloftesignaten van de bank van Zuilighem,ik heb nu echter de volgende belangrijke informative gevonden.

Bladz 113--1 Maart—1622.

In een landtrasactie te Aalst komt het volgende voor –Ten noorden gelegen land van Arien Ariensz, te Babylonienbroek.Dus hij is verhuisd naar Babylonienbroek.Bij onderzoek bleek dit correct te zijn, er wonen veele van.Wijgerden’s/van.Wijngaarden’s in Babylonienbroek.

Hopelijk is een Fam.lid te Babylonienbroek bereid dit uit te zoeken.
Laatst gewijzigd door josdekloe op di mar 11, 2014 9:20 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

en hierbij een tweede bijdrage van de hand van de broer van Cor van Wijgerden.
Ook hier zijn alle interpretaties en conclusies van zijn hand en zijn niet de mijne.
---
Eerste generaties stamboom van Wijgerden (2e uitgave)

In deze 1e generatie zijn veel data als omstreeks aangegeven dit is bedoeld om deze generatie qua overzicht kloppend te krijgen. Zo goed als alle onderstaande gegevens komen uit de vrijgegeven documenten van de bank van zuilichem.

Deze 1e generatie stamt uit Aalst in de Bommelerwaard

Peter Aerts geboren omstr.1516 te Aelst en overleden voor 13 mei 1566. Hij huwt omstr. 1540 met Hanneken Pouwels te Aelst. Zie archiefstuk 1597 blz.60.

Uit dit huwelijk:

A. Aert Peters, geboren omstr.1542 en overl.voor juni 1620. Gehuwd omstr. 1567 met N.N.

Uit dit huwelijk:

A1 Peter Aerts geb. omstr. 1569 en overl. voor okt.1617 huwt omstr.1594 met Jenneken Hermanns (ook genoemd Jenneken Peter Aerts), geboren omstr. 1572 en overl. na okt.1647. Uit dit huwelijk:

A1.1 Jenneken Peters van Wijngerden geb. omstr. 1596 te Aalst en overl.voor 1638.

Jenneken huwt (1) omstr. 1620 met ..…Galdens. Uit dit huwelijk alleen Peter Galdens.

Jenneken huwt (2) omstr. 1625 met Jan Wouters weduwnaar van Lijsken Wouters.

Jan Wouters en Jenneken Peters hebben in een testament van 4 okt. 1636 bepaald dat na het

het overlijden van een van beide de bezittingen gedeeld zullen worden volgens landrecht.

In het testament van Jenneken Hermens wed. Peter Aerts van 17 okt. 1647 (blz.60) worden de erven genoemd n.l. haar oudste zoon Aert Peters welke ten opzien van aan haar bewezene hulp ende gemak in hare ouderdom zal hebben ende erfelijk bezitten ende behouden hare huis ende hof welke zij tegenwoordig in en op te wonende is in de gerichte van Aelst. Haar verdere erfgoederen zullen verdeeld worden op (zie onder) Aert Peters voornoemd mitsgaders Hermen Peters hare zoon ende Peter Galdens haar dochters enige zoon uit haar eerste huwelijk in drie gelijke porties.

A1.2 Aert Peters geb. omstr.1604 te Aalst, huwt omstr. 1630 met N.N.

Uit dit huwelijk:

Peter Aerts van Wijngerden geb. omstr. 1633 te Aalst, huwt 1) omstr. 1658 met Lijsken Wouters

Uit dit huwelijk als enige geboren:

Jenneken Peters van Wijngerden geb. 1660. Zij huwt omstr. 1688 met Jan Wouterse voor de Wint. Jenneken doet op 18 juli 1696 te Zuilichem belijdenis. Uit dit huwelijk wordt op 8 April 1694 een kind genaamd Peter geboren. Doopgetuige is hier Harsken Peters .

Peter Aerts huwt (2) omstr. 1660 met Dirksken Peters van der Ned.

Zie ook het testament van Peter Aertse van Wijngerden van 20 maart 1683 (blz. 35).

Uit dit huwelijk:

Harsken Peters en Aertgen Peters van Wijngerden beiden geboren te Aalst omstr.1662.

Harsken Peters schrijft haar testament op blz.233 okt.1694 waarin zij haar zuster Aertgen benoemt als erfgenaam van haar bezittingen. Ook benoemt zij hierin haar halve zuster Jenneken Peters van Wijngerden weduwe van Jan voor de Wint voor een deel van haar bezittingen.

A1.3 Harmen Peters van Weijgerde geb. omstr. 1606 te Aalst ( onze stamvader) en overleden voor april 1681.

Hier wordt een wijziging voorgedragen welke bijna zeker is t.o.v. onze stamboom eerder uitgegeven is in februari 2002.

Huwt (1) met Stijntgen (Abrahams?) omstr. 1635 te Brakel.

Uit dit huwelijk:

Abraham Hermens geb. omstr 1638 te Brakel. Zie blz. 147 boek “Stamboom van Wijgerden” en …

Huwt (2) omstreeks.1639 met Hendersken Hendriks van Rossum geboren omstreeks 1615 en overleden omstreeks 1681.

Uit dit huwelijk Zie “Stamboom van Wijgerden”:

Stijntje Hermens gedoopt 24 jan 1641

Peter Hermens gedoopt 9 nov. 1645 en

Arien Hermens gedoopt 8 april 1649 allen te Brakel.

Harmen Peters wordt voor het eerst te Brakel aangegeven op 26 juli 1626. Hij verkoopt

samen met zijn volle neef Egbert Ariens (zie onder) land te Aalst voor elk de helft in de “Pape Weijven”.

In dit gedeelte komt de familie Egberts veelvuldig voor te Aelst (en Gameren). Volgens ons zijn het afstammelingen van Egbert Egberts geboren omstreeks 1550 en overleden 1629. Hij was gehuwd met Emken Jans. Zie blz. 324 van 14 juli 1614.

A2 Arien (Aris) Aerts geb. omstr. 1572 en overleden omstr.1617 gehuwd omstr. 1595 met Hubertgen Willems.

(Hubertgen ,Egbert en Hubert Willems zijn kinderen van Willem Egbert..

Hubert Willlems is getrouwd met Bertgen Wincken”).

Uit het huwelijk van Egbert Willems wordt geboren Willem Egberts Deze wordt o.a. als Oom genoemd (1633) van de onmondige kinderen van wijlen Egbert Ariens (A2,1). Ook komt deze Willem Egberts als “heiligen geest meester” (in de R.K. kerk verantwoordelijk voor de armenzorg) samen met Arien (Aert) Ariens op talrijke pagina’svoor. Zij schenken voor veele jaren jaarlijks 4 car. guldens en 5 stuivers, aan

de Maria en St-Antonius kerk te Aalst,priester Wemmer de Haas t.b.v. de armen.

Uit dit huwelijk:

A2.1 Egbert Ariens geb. omstr. 1596 en overl. omstr. 1633.

Gehuwd omstr. 1620 met Eriken (Egberts) Meurs overleden begin 1631.

Uit dit huwelijk:.

Aertgen Egberts gehuwd met Matthijs Matthijs de Man

Lijntgen Egberts gehuwd met Wouter Willems

Beiden overleden voor aug. 1655. Zie Aug. 1655 blz. 282

Arien Egberts gehuwd met Ariken Peters.

Meus Egberts

A2.2 Arien (Aart) Ariens geb. omstr. 1598. Hij verhuist omstr. 1622 naar Babylonienbroek.

De naam van Wijgerden/Wijngaarden komt hier veel voor.De vermoedelijke nazaten van Arien(Aart)Arien ook genoemd Arien Ariens.--Mischien kan iemand dit uitzoeken.

Op 6 April 1618 verdeelde Huibertgen Willems, na het overlijden van Arien Aerts (A2) zijn land aan beide zonen Egbert Ariens en Arien Ariens,

A3 Jan (Aerts)Ariens geb. omstr. 1580. Gehuwd onstr. 1604 met Jeffken Jeuriens

Uit dit huwelijk Arien Jans geb. omstr. 1605. Gijsbert Jans omstr.1608 Gerard Jans omstr.1606 en een dochter Janni Jans welke trouwde met Peter Meurs( zie Bladz 56-26-Aug.1636) al de kinderen van Jan en Jeffken zijn geboren te Aalst.

Al de bovenstaande kinderen , betalen tyns aan Bertgen Wincken.

Ondanks alle pogingen om hier een verbinding te maken met Jan Ariense van Wingerden te Uitwijk/Giessen is het ons nog niet gelukt. Wij zijn er wel van overtuigd dat die er is.

Jan Ariens en Egbert Ariens nabuur te Aals verkopen huis en hoff en twee mergen land te Aalst.

Nog enkele opmerkingen:

(1) Op 8 okt. 1617 betaalt Jenneken Hermens wed. van Peter Aerts zes Car. gld. en vijf stuivers aan Bertgen Wincken wed. van Hubert Willems uit haar huis en hoff te Brakel waar zij tegenwoordig in en op woont.

(2) Ook Arien Aerts betaalt 6 gulden en 5 stuivers thijns uit zijn huis te Aelst aan Bertgen Wincken weduwe van Hubert Willems.

Deze Bertgen Wincken schijnt nogal vermogend geweest te zijn want dit zijn niet de enigen die thijns af moeten dragen aan deze dame weduwnaar van Hubert Willems.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

Hierbij nogmaals enkele aanvullingen van Cor van Wijgerden:
-------------------
Ik heb nog iets van belangstelling gevonden, in mijn notitiets die ik over de jaren gemaakt heb. Het gaat hier over Aert Petersz de broer van Herman Petersz de stamvader van de van Wijgerden’s

Bladz 277—6 mei—1679 Geloftesignaten bank van Zuilichem.

Hier blijkt dat Aert Petersz is nogmaals laat in leven getrouwd met Grietjen Bastiaanse Haes(Weduwe)te Aalst en hij verkoopt hier aan zijn zoon Peter Aerts van Wijngarden ander half hont land te Aalst.

Verder verschijnt hij nog een maal op,

Bladz 296 --14 Feb—1680
Aerts Petersz als man en de mom Huisvrouw Grietjen Bastiaanse Heas,hij verkoopt acht en een halve hont weiland te Aalst.

Dus ook hier weer bewijs gevonden dat de van Wijgerden’s stammen uit Aalst.
--------------------------------
Ik geloof dat ik het antwoord gevonden heb voor de van Wijngaarden’s in het land van Altena.

Jan Aartsz geb.omstreeks 1580

Had drie zonen en een dochter,

Genaamd Gerard/Gerit Jans—Arien Jans—Gijsbert Jans en een dochter Janni Jans—deze Info.is al eerder aangegeven.

Gerard/Gerit Jans geb.omstr. 1607 ,had een zoon Jan Gerard/Gerits geb.omstr.1634

Bladz. 201—15 Maart---1717.
In een land transactie te Aalst staat het volgende te lezen,

Land gelegen te Aalst van de Wed. van Jan Gerits van Wijngaarden,te weeten Adriantje van Molepas. --Waneer deze Jan Gerits van Wijngaarden gestorven is staat niet aangegeven.
------------------------------
De naam van Wijgerden komt niet voor te Aalst.

Alle voorouders droegen de naam van Wijngaarden/Wijngerden/Weijgerden tot ongeveer anno 1738.

Rond dit jaar besloot Neelken Aerts Valckhoff en haar dochters Teuntje en Willemke en Grietjen Abrahams, wonende te Brakel, dat onze naam was nu van.Wijgerden ??,see Bladz 29 Stamboom van Wijgerden.

Zelf nog op 27 Juli 1755 toen Cornelis van Wijgerden trouwde met Peterke van Leeuwen werd Cornelis van Wijgerden nog ingeschreven als van Wijngaarde.see bladz 30 Stamboom van Wijgerden.

Het zijn dus de nazaten van Herman Ariense(van Weijgerden) welke getrouwd was met Neelken Aerts Valckhoff die de naam van Wijgerden dragen.

Dus zo als mijn vader mij vertelde, toen ik een kind was,(als je een van Wijgerden tegen komt is hij/zij fam.van je.)
-------------------------------
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

tijnzen te Brakel

Bericht door josdekloe »

Hierbij weer een volgende bijdrage van de heer van WIjgerden:
---
Interessante Fam.aangelegen heden.---Fam.van Wijgerden

Zedert lange tijd bleef mij een vraag over,en dat is waarom verdweenen de Fam uit het Hamblock te Aalst rond 1650/1675 en naar lang zoeken heb ik een antwoord gevonden.Bertgen Wincken zo als eerder aangegeven, lid van onze Fam., bood ieder lid van onze Fam.aan, hun huis en hoff te kopen ter waarde van thyns 500-700 gulden,en bijna alle Fam. namen dit aanbot aan, tussen de jaren 1605/1618-Dus in werkelijkheid begonnen zij nu voor hun huis en hoff thyns te betalen.

Zie Bladz 395—8 Oct—1617 Geloftesignaten van de bank van Zuilichem, hier koopt Bertgen Wincken het huis en hoff van Arien Aris,Cornelis Willems van den Wijngert,en een thyns op een huur huis te Brakel voor Jenneken Hermans wed. van Peter Aerts (Vader van Herman Petersz de stamvader van de van Wijgerdens.) met haar onmondige kinderen,zij moest voor dit huis 6 Gulden en fijf stuivers thyns jaarlijks betalen.

Bladz.405-6 Mei—1618 koopt zij van Peter Ariens (Aertsz) zijn huis en hoff,voor thyns 600 gulden en hij moest dan 36 gulden thyns per jaar betalen voor zijn huis en hoff te Aalst,op geen van deze thynsen,word echter aangegeven,waneer deze thyns afgelost zouden zijn.En ik heb het gevoel dat de fam.dacht dat bij de dood van de laatst levende deze thyns verviel.Dus voor 36 jaren werd deze thyns betaald, 36 maal 36 gulden = 1296 guldens !!! Dus bij de de dood van Jenneken Hermans Wed van Peter Aerts rond 1654 werder er geen verdere Thyns betaald.

Het niet vaststellen van waneer deze thyns verviel, komt de nazaten duur te staan.

Bladz 227/228—22-Juni—1675-1654,= een en twintig jaar na dat de laatste Thyns betaald werd, betekende dit voor Aerts Petersz(zoon van Peter Aerts) welke in het Huis en Hoff woonde te Aalst dat hij een schuld had van 21 jaar maal 36 gulden =756 Gulden,dus hij wilde dit niet betalen,kon dit niet betalen? --aan–Juff Olivia van Muijden wed.van Johan van Santen.

Juff.Olivia van Muijden te Gorinchem de dochter van wijlen Hubert van Muijden ( de tweede man van Bertgen Winken) als executeur van de nalatenschap van Bertgen Wincken, heeft deze oude thynsen gevonden.(voor info. Zie bladz 209—23 Dec—1641 Geloftesignaten van de Hogebank van Zuilichem.)

Dus Olivia verkoopt een fijfde deel van deze Thyns (van Peter Aerts), aan Peter Clop (Janse),deze Fam zijn leenmannen te Aalst. Het gaat hier duidelijk over de genoemde thynsbrief van 6 Mei 1618.

Baldz. 283/284—16- Aug—1679

Peter Clop Jansen verkoopt dit huis en Hoff van Peter Aertsz,aan Dirk Aertsz een neef van hem te Aalst.Het is vermoedelijk goedkoper dat een Fam.lid het huis en hoff kocht,hij kon dit Huis en Hoff dan thyns vrij aan Aerts Petersz verkopen ?

Bladz 7—24 Feb—1657

de Cock secretaries als gemachtigde van Juff Olivia van Muijden.Thyns op het huis te Brakel gehuurd bij Jenneken Hermans vrouw van Peter Aerts.

Deze Thynsbrief werd voor 20 jaar betaald dus van 8-Oct 1617 tot 1637,en vanaf 1637 tot 1657 was deze Thyns niet betaald dus er bestond een schuld van ongeveer honder dertig gulden.Herman Petersz wilde dit huis kopen maar niet huren.

Bladz—62—27 Juni-- 1667

Herman Peters(stamvader van de van Wijgerden’s) nabuur te Brakel heeft beloofd Cornelis Vernoij dijkgraaf te Brakel thijns ses gulden en fijf stuiver voor een jaar te betalen enz enz. Hij zal dan deze goederen en landrechten ontvangen met het betalen van een hoofdsom van honderd gulden en alle verschenen onbetaalde thynsen.

In de marge aan de linker kant staat aangegeven dat deze schuld betaald was op 22 Feb 1681.Dus werd hij de eigenaaar van het gehuurde Huis en Hoff te Brakel.

Ik heb nog naar andere nazaten van de Fam gekeeken en veele van hen waren ook in groote moeilijk heden.

C.A.van.Wijgerden.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

Hierbij weer een kleine aanvulling door dhr. C. van Wijgerden:
---
wij wisten dat de vader van onze Stamvader Herman Petersz van Wijgerden, Peter Aertsz een zuster had. Nu heb ik het volgende voor aanvullig gevonden.

Bladz 218/219 –21 .Feb.—1653 --Geloftesignaten Hoge Bank van Zuilichem 1646--1656
Testament van Stijntgen Aerts (Geb.rond 1570 te Aalst) Wed. van Zal. Hemert Ariens van Andel. Zij laten twee zoonen achter genaamd Arien Hemert en Jan Hemert van Andel.

Verder is hier sprake van twee nagelaten dochters van haren overleden zoon Wouter Hemert van Andel. Het testament is aardig lang dus heb ik niet alles vertaald.
---
naschift van mijzelf:
de voornaam van. Hemert Ariens van Andel moet m.i. Imert zijn, en de patroniemen van de zonen Arie, Jan en Wouter zal Imertsz. moeten zijn.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

hierbij wederom een aanvulling die dhr. C. van Wijgerden mij toestuurde. Alle conclusies komen voor zijn rekening. Aanvullingen en correcties blijven altijd welkom.
---
Toevoeging stamboom van Wijgerden

Bladz 46—8 Maart 1566 geloftesignaten hoge bank van Zuilichem.

In het eerste deel van deze bladz,aan de linker kant,word naar de dood van Aert Petersz geb.omstr 1495( Arnoldi Petri genoemd bij zijn vrouw) ,word hier over 4 hont land en een huis en hoff en grienden gesproken.Ook Jan Aertsz, broer van Peter Aertsz Zal. ,komt voor in dit deel. Verder verschijnen de volgende perzonen,Gerrit Versteeg Argolus,Egbert ?? en Jan Aertsz als heemraaden, Johan Van Rossum heer van Poederoyen etc etc. En Ort Aertsz betaald thyns op 4 hont land,en Rutger Cornelisz van Hemert betaalt thyns op het Huis en Hoff en grienden.

VT 5 op de zelfde bladz. Aan de rechter kant Gijsbert Jansen en Gijbert van Waardenburg tuigen dat Ort Aertsz en Rutger Cornelisz van Hemert deze tynsen aan Jutta Rolita zullen betaalen. Jutta Rolita wed van Arnoldi Petri (Aert Petersz).Het testament eindigd duidelijk met Aert Petersz.

In de Marge van het ondestaande, aan de linkerkant staat duidelijk geschreven Aert Petersz

Bladz 7-- 15 April—1569---dus drie jaar naar de dood van Aert Petersz Geb.omstr.1495,en de dood van zijn vader Peter Aertsz Zal.,krijgt zijn klijnzoon Aert Petersz geboren omstr. 1549, van zijn tante Elyzabeth Rolita wed van Adriani ?? Egberti. Negen en dertig gulden en fijf stuivers en er word hier gesproken over land rechten ter waarde van drie honderd gulden.

Deze Aert Peters geb.omstr 1549, is de zoon van Peter Aertsz geb omstr 1516, en een kleinzoon van Aert Petersz geb omstr.1495.

Note; Aerts Petersz geb.1495 stierf omstr 1566 en ook zijn zoon Peter Aertsz geb 1516 stierf omstr.1569 .

Voor info;

Op blad 12- 15 Mei- 1569

Verschijnt een Anna Rolita wed. van Harmeni van der Foorti

Verder op Bladz 17 --15 Juni—1569

Verschijnt Arijken Rolita wed. van Cornelis Aertsz.-------------

Hierbij zijn wij nu een verdere generatie terug gekomen en zoeken wij nu naar informatie over, Peter Aertsz geb. omstr.1470—

Vervolgens Aerts Petersz geb. omstr 1445

In de Schattingen van de Bommelerwaard en Tielerwaard Anno 1434 Vinden wij te Aalst. Peter Petersz hij betaalt 1.5 schilden belasting.Heeft deze een zoon genaamd Aert Petersz geb. omstr 1445.??
---
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

hierbij weer een kleine aanvulling die dhr. C. van Wijgerden mij toestuurde. Alle conclusies komen voor zijn rekening. Aanvullingen en correcties blijven altijd welkom.
----------------------------------------
Toevoeging Stamboom Van Wijgerden.

Onderstaande informatie over onze Fam.is afkomstig uit de Schattingen van de Bommeler en Tieler Waard geschreven bij de heer D.G.Van.Maren voor het jaar 1382 en 1434
Ik begin met het jaar 1382 ,Fol 52 hier verschijnt Peter Petersz te Gameren en hij betaald 6 schilden belasting,--Voor info. Sweder van Rossum betaald betaald 4 schilden belasting
Om dat hij belasting betaald in 1382 moet Peter Petersz geboren zijn omstr.1360 te Gameren ??
Hij blijkt twee zoonen te hebben Peter Petersz geb. omstr.1385 en een jongere zoon Aert Petersz geb. omstreeks 1400- een nakomeling?
De Fam.verhuist van uit Gameren naar Brakel ,want zij komen niet meer voor te Gameren in het register van anno 1434.
In het jaar 1434-- Fol. 12,Te Brakel verschijnen Peters Peter soen hij betaald 5 Schilden belasting.-- De fam van Brakel betalen 6 schilden belasting.
En Arnt Peter soen geb.omst. 1400 betaald 3 schilden belasting
Bijde zijn zonen Peter Petersz geb omstr1360 te Gameren ?.
Deze Aert Petersz Geb. omstreeks 1400 heeft een zoon Peter Aerstsz Geb. omstr 1425 te Gameren deze heeft een zoon Aert Petersz geb omstr. 1450 te Aalst
Peter Petersz en Arnt Peter soen vertreken van uit Brakel naar Aelst/Aalst ongeveer 1440 ,deze Aert Petersz Geb.1450 te Aalst heeft een zoon Peter Aertsz geb. omstreeks 1470 en dan een klein zoon Aert Petersz geboren rond 1495.
Aert Petersz geb rond 1495 geeft het begin aan van de kwartierstaat van Wijgerden. Deze Aert Petersz is getrouwd met Juffr Jutta Rolita.This is reeds aangegeven op het forum.
Er verschijnt te Aalst in de Registers van 1434 een Peter Petersz hij betaald 1.5 schilden belasting.
Ik vermoed dat deze Peter Petersz is dezefde die vermeld word te Brakel en heeft reeds huis en land gekocht te Aalst,dit is niet ongewoonlijk.
Een kleinzoon van deze Peter Petersz te Aalst, see Bladz 7 -3 April 1570 “gelofte signaten van de hooge bank Zuilichem” verkoopt te Aalst 4 hont land etc etc. En vertrekt naar Zuilichem.
Hier vinden we hen als “Peter Petersz-“--Peter Petersz de oude- Peter Petersz de jonge Peter Petersz den Dubbele. Later een Peter Petersz verhuisd van Zuilichem naar Brakel en word daar met zijn vrouw zeer vroeg aangegeven als lid/ouderling van de de Hervormde kerk te Brakel.

De Genealogie is als folgens

1385 Peter Petersz geb.omstr.1365 Gameren ?
1400 Arnt Petersz –Gameren, (vermoedelijk een nakomeling}.
1425 Peter Aertsz- Gameren
1450 Aert Petersz –Aalst
1470 Peter Aertsz-- Aalst
1495 Aert Petersz—Aalst deze is getrouwd met Jutta Rolita

De naam Peter Petersz en Aert Petersz, komen alleen voor te Brakel in de Schattigen van de Bommeler en Tieler Waard in het registers van 1434 geschreven bij de Heer D.G.van Maren.
Ik heb bijde registers een paar maal doorgelezen en kan nergens een andere Peter Petersz of Aert Petersz vinden, in bijde registers komt de naam Peter ,zeer wijnig voor.

Cor.Van.Wijgerden.

P.S
Mogelijkheid waarom zij verhuisd zijn naar Aalst
Rooms katholieke kerk en school te Aelst/Aalst in de Bommeler waard
----------------------------------------
Gelofte signaten hooge bank van zuilichem.
Bladz. 22 Rechts boven aan anno 1563 ?

Jan Petersz (zoon van Peter Petersz) heeft verkocht en opgedragen een hond hopland gelegen te Aalst en er volgd dan een beschrijving waar dat land gelegen is, en hier word dan aangegeven Jan Aertsz ten zuiden.
Deze is een zoon van Aerts Petersz geb.1495. Deze Jan Petersz vertrekt ook later naar Zuilichem waar zijn vader Peter Petersz inmiddels al woonachtig is.Rond deze tijd heeft de Fam.veel verbindig met elkaar.
----------------------------------------
Naburen te Aelst/Aalst,Bladz 16 anno 1570 Gelofte etz etz
De onderstaande staan borg voor elkaar
??? van Gameren borg Jan Petersz
Jan Aertsz borg Dirk Aertsz
----------------------------------------
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

hierbij weer een aanvulling die dhr. C. van Wijgerden mij toestuurde. Alle conclusies komen voor zijn rekening. Aanvullingen en correcties blijven altijd welkom.
----------------------------------------
Revaluatie van Aerts Petersz geb.omstr. 1535 en zijn zoon Peter Aertsz geb. omstr. 1560 te Aalst (Geld.)

Wij beginnen met Aerts Petersz --(zijn vader Peter Aerts is geb..omstr.1510 te Aelst ).
Bladz 111 – 11 Mei—1584. Bladz 72- 15 Jan-1598
Aerts Petersz, word hier aangegeven in a landtransacties te Aalst.
Bladz 225—2 Mei – 1609- Bladz 294-8 Jan 1613
Hij verkoopt land etc te Aalst,hier word aangegeven dat hij woonde onderaan de dijk te Aalst in de richting van Zuilichem.
Bladz 304 -17 Mei 1613.
Aert Petersz beloofd aan de nog katholike kerk van Aalst, thyns acht gulden,voor de Kerk en Armen zorg.
Bladz 365-12 Oct. 1616
Aerts Petersz koopt 11 Hont land te Brakel voor thyns 21 Car Gulden,vermoedelijk voor zijn kleinzoon--Herman Petersz ,onze Stamvader, zie Stamboom van Wijgerden.
Aerts Petersz moet later in het jaar 1616 zijn overleden, want ik kan niets meer vinden over hem naar deze datum.
---------------------------------
Peter Aertsz Geb omstr 1560 te Aalst-----(Zijn vader Aerts Petersz geb omstr. 1535 te Aalst)
Bladz 39 -22 Jan-1579/1580
In 1580 blijkt Peter Aertsz getrouwd te zijn met Maryken Jans, dochter van Jan Tonisz en Mary Petersz
Deze Maryken Zal. overleefde de geboorte van haar eertste kind niet,en haar ouders en Peter Aertsz
waren zeer te leur gesteld,en zij vertelden Peter Aertsz dat hij zich niet schuldig moest voelen.
De rest van het bovenstaande kan ik niet goed vertalen.
Bladz 59-7 Jan. 1581
Peter Aartsz koopt huis en Hoff Etc. te Delwijnen.
Bladz 175-- 25 Oct. 1590
Peter Aertsz word vermeld bij het overlijden van zijn zuster Lijsken Aerts zal.welke getrouwd was met Rutger van Hemert. De geheele Fam is hier aanwezig en ieder maakt hier een contributie voor de kinderen uit het huwelijk van Lijsken en Rutger.
Hier word aangegeven dat Arijken Jans de vrouw is van Peter Aertsz, Zij is vermoedelijke een zuster van Maryken Jans Zal. zijn eerste vrouw.
Bladz 177 –24 Nov. 1590
Peter Aertsz Argolus te Delwijnen,beloofd Aert van Wijck te Nederhemert Etc Etc.
Peter Aertsz blijkt een makelaar te zijn en komt op veele bladz.voor.Bij voorbeeld
Bladz 185 -7 April—1591
Bladz 195—7 Jan 1592
Bladz 196 -18 Jan 1592
Bladz 200-17 April 1592
Bladz 14- 12 Juni 1593 Etc Etc.
Badz 23—12 April 1594
Peter Aertsz, van Delwijnen verkoopt huis en Hoff etc., aan Arie Brands (Vermoedelijk is zijn vrouw om streeks 1593 overleden), over kinderen uit dit huwelijk kan ik niets vinden.
Bladz 23 17 April 1594
Arien Brand belooft de landrechten te betalen voor Peter Aertsz van Delwijnen.
Bladz 34 -5 Feb 1595
Arien Brand beloofd Peter Aertsz van Delwijnen de zomme van 550 Car gulden te betalen.
Bladz 60-- 14 Feb – 1597.
Blijkt Peter Aertsz weer in Aalst te wonen.
Hij blijft bezig als een makelaar en verschijnt veele malen in de verkoop van land etc. te Aalst,Delwijnen,en Zuilichem.
Hij trouwd omstreeks 1600 met Jenneken Hermans.kinderen geb. uit dit Huwelijk,
Jenneken Peters van Weijgerden, Aert Petersz van Wijngerden, Herman Petersz van Weijgerden onze stamvader ,later van Wijgerden.
Bladz. 307—8 Juli -1613
Peter Aertsz beloofd de nog katholieke kerk van Aalst, thyns zes Car Gulden voor de kerk en armen zorg.
Bladz.365 18 Oct 1616
Op 22 Juli 1616 word een volmachtige aangesteld ,om de zaken van Peter Aerts te regelen , dus Peter Aertsz is vermoedelijk gestorven omstreek eind 1615 begin1616
Bladz 395—8 Oct. 1617’
Jenneken wed. Peter Aertsz zaliger vertrekt voor 18 Oct 1617 naar Brakel,en gaat in a huurwoning te Brakel wonen, met haar kinderen. Fam van haar wonen te Brakel en een van hen heeft een steen bakkerij al daar.
Bladz 56/57 28 mei—1620
Land etc. dat behoorde aan Peter Aertsz Zal te Aalst,dicht bij het huis, dat zij daar vroeger bewoonden, word overgemaakt aan Jenneken Peter Aertsz (Jenneken Hermans) wonende te Brakel.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Bericht door josdekloe »

en nog een aanvulling die dhr. C. van Wijgerden mij toestuurde. Alle conclusies komen voor zijn rekening. Aanvullingen en correcties blijven altijd welkom.
----------------------------------------

In het onderstaande heb ik uit gezocht , hoe de eerste fam.s in stand kwamen
Vader Aert Petersz geboren omstr. 1435 Gameren.
Onderstaande zijn de zonen uit dit huwelijk.

Peter Aerts geb. 1460
==> Aert Petersz geb.1485
====> Peter Aertsz geb.1510
======>Aerts Petersz geb.1535
====>Wouter Aertsz geb. 1512

Dirk Aertsz Geb.1462
==>Aert Dirksz Geb.1487
====>Dirk Aertsz geb.1512
======>Aert Dirks geb. 1537

Gijsbert Aertsz geb. 1464
==>Aert Gijsbertsz geb. 1489
====>Gijsbert Aertsz geb. 1514
======>Aert Gijsbertsz geb.1539
====>Wouter Aertsz geb. 1516 Note!

Alle bovenstaande Aertsz zijn geb. omstreeks1535 en woonden in het Hamblock te Aalst en staan met elkaar in verbinding.Dat is te zeggen zij staan borg voor elkaar, of maken handel transacties.zij zijn dan ongeveer 35 jaar oud. Voor verdere info.zie periode Bladz 16.1570—1600 in het archief.

Aangenomen Fam , namen

Peter Aertsz geb.1560
* van. Weijgerden
* van.Wijngaarden van.Wijngaerden
* van Wijngerden van.Wijgerden.

Dirk Aertsz geb.1562
* Wijborgh
* Wijburg
* Weyburg

Gijsbert Aertsz geb.1564
* Treffer
See Note’s


Note !!
Ieder kind heeft zijn eigen Fam.en al hoewel dat ik, kan veele van hen plaatsen,is dit te veel werk voor mij.—maar Gijsbert Wouters Treffer,bladz 121 -9-Mei- 1713, is getrouwd met Jenneken Cornelisse Oom. Te Aalst.----- Bladz 162 16 Maart 1716 Gijsbert Wouters Treffer koopt land etc.te Aalst
Verder note;
Dat, Jan Cornelisz-Oom en Peter Aertsz en Jan Aertsz Oom ? Gebroeders verkopen thyns 40 hont land te Kerkwijk-----Zie Bladz.Bladz 40 November 1565. Deze zijn alle woonachtig te Aalst.Onze Fam stamt af van Peter Aerts.geb.omstr 1510, “dus 55 jaar oud toen deze transactie was voltooid” .
Dat,Jenneken van Weijgerden geboren 4 Sept 1779 te Brakel, trouwd 7 Maart 1802 te Brakel met Dirk Aertsz Wijburg,geboren te Brakel 2 Oct. 1780.— 18.maart 1698 Bladz.285 Dirk Aertsz Weyburg te Aalst.
Bladz 201 15 Maart 1717 Ten Oosten Peter Oom te Aalst in een land transactie.? Verder op de zelfde Bladz.,ten Oosten naast gelegen de Wed. van Jan Gerritsz van Wijngaerden,
Bladz 5- 25 Maart- 1560 Gijsbert Aertsz Geb.1514 beloofd zijn broer Wouter Aertsz vrij van schulden te behouden .---Alle data is te vinden in het Archief van de Hoge Bank van Zuilichem.
josdekloe
Berichten: 242
Lid geworden op: wo dec 13, 2006 7:27 pm
Locatie: Zaltbommel
Contacteer:

Re: stamvader van Wijgerden

Bericht door josdekloe »

Dit bericht plaats ik hier op verzoek van de heer Cor van Wijgerden. De genoemde conclusies en aannames zijn van zijn hand.
Merk op dat de meeste jaartallen geschat zijn en dat hij helaas niet de moeite heeft genomen de bronnen die wel bekend zijn te noemen.
Ik laat het over aan de lezer om te beslissen welke waarde hij hieraan wil hechten.

met vr. groet, Jos de Kloe
------------------------------------

Voorouders van onze stamvader Harmen Peters.

1e generatie: Aert Peters: (Arnoldi Petri). Geboren omstr. 1484 te Zuilichem. Overleden voor 8 maart 1566 te Aelst. Gehuwd omstr. 1508 met Jutta Rolita. Gelofte signaat 1566.
1. Peter Aerts: Zie 2e generatie
2. Jan Aerts: Geboren omstreeks 1512 te Aelst. Koopt huis en hofstede gelegen te Aelst.

Onderstaande personen zijn kinderen van Aert Gijsberts broer van bovenstaande Aert peters geboren omstreeks 1486 te Zuilichem.
1. Gijsbert Aerts: Geboren omstreeks 1513 te Zuilichem huwt met Henneken (Aerts?)
Zijn zoon Aert Gijsberts geb. 1535 is omstreeks 26 febr.1566 overleden en was gehuwd met Hermken Roelofs.
2. Teunis Aerts: Geborente omstreeks 1515 te Zuilichem Zie opm. 1
3. Dirck Aerts: Geboren omstreeks 1520 te Zuilichem Zie opm. 2
4. Wouter Aerts: Geboren omstreeks 1523 te Zuilichem.

2e generatie: Peter Aerts: geboren omstr.1510 te Aelst en overleden voor 13 mei 1565.
Huwt omstreeks 1533 met Hanneke Pouwels. Uit dit huwelijk:
1. Aert peters: Zie 3e generatie.
2. Peter Peters (den dubbele) geboren omstreeks 1537 te Aelst.
3. Teunis Peters: Geboren omstreeks 1538 te Aelst.
4. Jan Peters: Geboren omstr. 1546 te Aelst. Huwt omstr. 1565 met Catharina Gerrits.
Opmerking: blz. 25- 6 nov. 1570: Jan Peters koopt land te Zuilichem. Zie opm. 1
5. Wouter Peters: Geboren omstreeks 1548 te Aelst.
6. Gijsbert Peters: Geboren omstreeks 1549 te Aelst.
Blz 11- 1619: Jan Gijsberts + omstreeks 1619 was gehuwd met Wouterken Hermans.

3e generatie: Aert Peters: geboren omstr.1535 te Aelst en overleden voor 28 mei 1620.
Bewoont te Aelst het ouderlijk huis van zijn ouders. Echtgenote niet gevonden!
1. Arien Aerts: Geboren omstreeks 1572
2. Gijsbert Aerts: Is in december 1571 ongeveer 27 jaar oud dus hij is van 1544 ????
3. Peter Aerts: Zie stanboom van Wijgerden vanaf Peter Aerst 4e generatie .
4. Jan Aerts: Geboren omstreeks 1562 te Aelst,
5. Lijsken Aerts: Geboren omstreeks 1564 te Aelst. Overleden 25 okt. 1590. Was gehuwd met Rutger van Hemert.
6. Stijntgen Aerts: Geboren rond 1570 te Aelst. Gehuwd met Hemert Ariens van Andel.

Opmerkingen:
De genoemde data zijn in de stukken nergens exact aangegeven.
1. Op blz. 23 juni 1566 staat deze Teunis Aerts borg voor Jan Peters.
Op blz. 46 – dec. 1567 verschijnt Teunis Aerts van Wijngerden. (Land transaktie)
2. Dirck en Gijsbert Aerts noemen zich omstreeks 1566 ook van Wijngerden!

------------------------------------
Eimert
Berichten: 50
Lid geworden op: za apr 14, 2007 1:03 pm

Re: stamvader van Wijgerden

Bericht door Eimert »

Arien Ariens uit Babyloniënbroek zou identiek kunnen zijn aan Arien Ariens van Aelst gewezen schout van Aelst, begraven 03-08-1630 te Babylonienbroek.
Zijn kleinkinderen zouden kunnen zijn:
- Maria Aertse VAN DER WIJNGAERT, geb ca 1660 te Babiloniënbroek, overlijden aangegeven op 15 nov 1708 Andel (NB) overlijden aangegeven: + (Impost: pro deo) lijk aangegeven door Jan van Herwijnen.
- Jan Aertse van de Wijntgaert, smid te Meeuwen die trouwde met Dirckske Luijckens Bergmans
- Tijs Aertsz van Wijngaerden x Elisabeth Joosten van Veen.

Mvrgr,

Eimert vd Beek
Plaats reactie